Accepted Papers

ACCEPTED PAPERS

UNVAN ADI SOYADI KATILIM TÜRÜ KURUM BİLDİRİ BAŞLIĞI
Doç. Dr H. Yusuf Acuner Sözlü Bildiri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mesleki Din Eğitimi Bağlamında İmam Hatip Okulları
Öğr. Gör. Zobayer Ahmed Sözlü Bildiri International Islamic University Chittagong, Bangladesh Students’ Perception on the Effectiveness of Religious Education at Tertiary Level: A Study from Bangladesh
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın Sözlü Bildiri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Avusturya İslâm Enstitüsü
Doktora Öğrencisi Ümmügülsüm Akkuş Sözlü Bildiri Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu Selçuklu/Konya Farabi’nin İlimlerin Sayımı Kitabındaki İlimlerin Amaçları
Dr.Öğr.Üyesi Hamza Aktaş Sözlü Bildiri Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dkab Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterlik ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki (TR90 Bölgesi Örneği)
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Algur Sözlü Bildiri Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hafızlık Eğitimi Alan Bireylerin Motivasyon ve Psiko-Sosyal Durumları
Prof. Dr. Nurullah Altaş Sözlü Bildiri Marmara Üniversitesi Kur’an Mealine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dinle İlgili Tutum Ve Davranışlarına Etkisi (Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencileri Üzerinde Deneysel Bir Araştırma)
Prof. Dr. Nurullah Altaş Sözlü Bildiri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitimciler Tartışırken Din Eğitimi Nasıl Etkilenir? (Twitter’da Eğitim Konuşmaları –Egtkonus-#Egtkonus- Örneği Üzerinden Din Eğitimi ile ilgili Yaklaşım Öneriler ve Değerlendirmeler)
Doktora Öğrencisi Emre Altıntaş Sözlü Bildiri Esenşehir Şehit Yılmaz Ercan İlkokulu Ümraniye/İstanbul Türkiye’de Din Eğitimi Eleştirileri: Eğitim Reformu Girişimi Örneği
Doktora Öğrencisi Christian Andersen Sözlü Bildiri University Of Vienna / Faculty Of Eduction A Field of Negotiation – How Religious Education is put into Pracitce in Viennese Kindergartens
Arş. Gör. Sümeyra Arıcan Sözlü Bildiri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Akım Medyada DKAB Öğretmenlerine Dair Yansımalara Eleştirel Bir Bakış
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Arıcı Sözlü Bildiri Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din ve Sanat İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aşlamacı Sözlü Bildiri İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2018 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programının Amaç ve İçerik Açısından İncelenmesi
Dr.Öğr.Üyesi Salih Aybey Sözlü Bildiri Bülent Ecevit Universitesi İlahiyat Fakültesi Dünden Bugüne Kıbrıs’ta Din Eğitimi ve Büyük Medrese
Arş.Gör Yusuf Aydın Sözlü Bildiri Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ürdün’de Yüksek Din Öğretimi Kurumları: Şeriat Fakülteleri Örneği
Doktora Öğrencisi Sabahattin Bala Sözlü Bildiri Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye’de Din Eğitimi Politikaları Alanında Yaşanan Paradigma Değişimi ve Seçmeli Din Dersleri
Dr.Öğr.Üyesi Ali Baltacı Sözlü Bildiri Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Dersi Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri ile Erteleme Davranışı Eğilimleri ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Başkonak Sözlü Bildiri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Medresetü’n-Nüvvab’ın İslam Eğitim Tarihindeki Yeri
Safir Kassim Baudjelal Sözlü Bildiri University Of Mascara Pain Passed, God Forgotten: When Pills are More Powerful than Verses
Dr.Öğr.Üyesi Sümeyra Bilecik Sözlü Bildiri Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Otizmli Bireylerde Din Eğitiminin İmkanı Üzerine Kuramsal Bir İnceleme
Doç. Dr Celal Büyük Sözlü Bildiri Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yeni-Thomasçı Jacques Maritain’de Entelektüel Aydınlanma Olarak Ahlak Eğitimi
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Ali Çanakçı Sözlü Bildiri Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yaz Kur’an Kurslarında Kullanılan Öğretim Teknolojileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Arş. Gör. Mustafa Çetin Sözlü Bildiri Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Freire’nin Eleştirel Pedagojisinin Din Eğitimindeki İzdüşümleri
Öğr. Gör. Dr. Hasan Çetinel Sözlü Bildiri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Anlam- Anlama Bağlamında Dini Kavramların Öğretiminin Önemi ve Yöntem Üzerine
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çınar Sözlü Bildiri Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İmam Hatip Liselerinin Tercih Edilme Nedenleri
Yüksek Lisans Öğrencisi Yasemin Çoban Sözlü Bildiri Bursa Anadolu Kız Lisesi Osmangazi/Bursa Kur’an Kursu Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali ve Kaygı (Anksiyete) Durumu Üzerine Bir Çalışma
Doktora Öğrencisi Osman Kamil Çorbacı Sözlü Bildiri İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında Barış Eğitiminin Yeri
Prof. Dr. Chebaiki Djemai Sözlü Bildiri Emir Abdul Qader University Of Islamic Sciences –Constantine- Algeria Methodical Integration For The Development Of Religious Studies
Dr. Öğr. Üyesi Şule Dursun Sözlü Bildiri University of Vienna Islamic Religious Education in Elementary Educational Institutions
Öğr. Gör. Dr. Tunahan Dür Sözlü Bildiri Islamic University Europa Değerler Eğitiminde Sinemanın Rolü, Amerıkan Kültür Yayılmacılığı ve Hollywood
Öğr. Gör. Halil Erhun Sözlü Bildiri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 7-12 Yaş Çocuklarda Paylaşma ve Yardımlaşma Değerlerinin Hadisler Işığında Öğretimi
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdur Rahman Fuad Sözlü Bildiri Necmettin Erbakan University Pre-Islam Religious Thoughts In Bengal Region: Transoxiana-Persian Resemblances And The Bengal Muslim Culture
Prof. Dr. David J. Goa Sözlü Bildiri Canada Toward a Paradigm for Teaching Religion in a Pluralistic Age
Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki Göksu Sözlü Bildiri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İmam Hatip Ortaokulu ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrenci Görüşlerine Göre Dürüstlük ve Sorumluluk Değerleri
Dr.Öğr.Üyesi Şeref Göküş Sözlü Bildiri Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Prof. Dr. Şakir Gözütok Sözlü Bildiri Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Eğitim Felsefesi Üzerine
Arş. Gör. Süleyman Gümüş Sözlü Bildiri İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gösteri Toplumunda Dindarlığın Morfolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Adem Güneş Sözlü Bildiri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Medya ve Mahremiyet Eğitiminin İmkanı Üzerine
Doç. Dr. Banu Gürer Sözlü Bildiri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İletişim Bağlamında Din Eğitimi İhtiyaçları: Amerika’daki Türk Toplumu Örneği
Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Hendek Sözlü Bildiri Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngiltere’de Din Eğitiminden Muafiyet Tartışmaları
Doktora Öğrencisi Sevim İleri Sözlü Bildiri Fevzipaşa Ortaokulu DKAB Öğretmeni Din Eğitimi Perspektifinden Transformatif Öğrenme Kuramı
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe İnan Kılıç Sözlü Bildiri Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Lisans Programında Yer Alan Din Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri: Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği
Arş. Gör. Fatih İpek Sözlü Bildiri Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Medeniyetinin Epistemolojik Çoğulculuğunun İslam Düşünürlerindeki İzleri: Eğitimsel Bir Analiz
Yüksek Lisans Öğrencisi Nazlı Tutku Kalfa Sözlü Bildiri Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Gençlik Dönemi İnanç Gelişiminde Dini Şüpheye Karşı Din Eğitimcilerinin Etkisi ve Yeterlilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Umut Kaya Sözlü Bildiri Marmara Üniversitesi Kur’an Mealine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Dinle İlgili Tutum Ve Davranışlarına Etkisi (Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencileri Üzerinde Deneysel Bir Araştırma)
Doç. Dr Şükrü Keyifli Sözlü Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat A Fakültesi İlâhiyat Öğrencilerinin Fakülte Tercihini Etkileyen Faktörler (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mustafa Kiriş Sözlü Bildiri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Yeterlik Düzeyleri
Dr. Öğr. Üyesi Kasım Kocaman Sözlü Bildiri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dini Yüksek Eğitimde Mesleki Uygulamaya Dair Bazı Değerlendirmeler
Prof. Dr. Ahmet Koç Sözlü Bildiri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye’de Din Eğitimi Eleştirileri: Eğitim Reformu Girişimi Örneği
Renika Cahya Maulida Sözlü Bildiri Institut Agama Islam Negeri, Jember, Indonesia Cosmopolitan Islam: Islamic Humanism in Indonesia
Öğr. Gör. Elif Medeni Sözlü Bildiri Kirchlich Pädagogische Hochschule KPH Wien/Krems A Field of Negotiation – How Religious Education is put into Pracitce in Viennese Kindergartens
Doç. Dr. Hasan Meydan Sözlü Bildiri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Öğrencilerinin Anlamlı Öğrenmeye İlişkin Öz Farkındalıklarının Belirlenmesi: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği
Doç. Dr Bayramali Nazıroğlu Sözlü Bildiri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İmam Hatip Ortaokulu ve Diğer Devlet Ortaokulu Öğrenci Görüşlerine Göre Dürüstlük ve Sorumluluk Değerleri
Arş. Gör. Ömer Özdemir Sözlü Bildiri Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çocukların Din Eğitimine Yönelik Ailelerin Görüş ve Düşünceleri (İstanbul İli Örneği)
Arş. Gör. Fatih Özkan Sözlü Bildiri Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye’de İlahiyat Fakültesinde Yükseköğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Türkiye ve İlahiyat Fakültesi İzlenimleri
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Özturhan Sözlü Bildiri Meb Güney Kore Dizi/ Filmleri Ve Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Parlak Sözlü Bildiri Diyanet İşleri Başkanlığı Cezaevlerinde Dini Danışmanlık ve Manevi Rehberlik Hizmetlerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Peşkersoy Sözlü Bildiri Onsekiz Mart Çanakkale Üniversitesi Z Kuşağına  Din Eğitimi  Verilirken  Dikkat  Edilmesi  Gereken Bir Unsur  Olarak ‘Teknoloji’
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah Muhammed Zaved Rakıb Sözlü Bildiri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Students’ Perception on the Effectiveness of Religious Education at Tertiary Level: A Study from Bangladesh
Dr. Abdurrahman Reidegeld Sözlü Bildiri Islamic Institute of KPH / Austria
Öğretmen Fadime Sarı Sözlü Bildiri Zahide Zehra Garring Ortaokulu, Merkez/Kırşehir Ses Temelli ve Gruplama Sistemli Kur’an-ı Kerim Öğretimi
Prof. Dr. Ghulam Sarwar Sözlü Bildiri Govt. Post Graduate College, Shakargarh, Pakistan Stirring Up Of Extremism By Islamic Factions In Pakistan: An Analytical And Statistical Survey
Öğretmen Yunus Emre Sayan Sözlü Bildiri Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi Sarayönü/Konya Yüksek Din Öğretiminde Öğrenme İklimi
Dr.Öğr.Üyesi İrfan Sevinç Sözlü Bildiri Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mesleki ve Sosyal Açılardan Yurtdışı Din Hizmetleri ve Din Görevliliği
Doç. Dr. Aid Smaijlic Sözlü Bildiri Faculty Of Islamic Studies, University Of Sarajevo Teaching the Public Accountability through Religious Education in Public Schools in Bosnia and Herzegovina: Possibilities and Challenges
Arş. Gör. Elif Sobi Sözlü Bildiri Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Karakterleri İle Örnek Gösterilen Gençlerin Aile Profilleri
Doktora Öğrencisi Mehmet Akif Şentürk Sözlü Bildiri The University Of Warwick Job Satisfaction Among Secondary School Religious Education Teachers in Multicultural Classes in England
Doç. Dr. Eyüp Şimşek Sözlü Bildiri Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din ve Sanat İlişkisine Yönelik Tutum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Arş. Gör. Dr. Osman Taşkın Sözlü Bildiri Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gençlere Göre Ahlaki Bir Model Olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri
Prof. Dr. Mustafa Tavukçuoğlu Sözlü Bildiri Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Hazır Olma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Örneği
Arş. Gör. Dr. İshak Tekin Sözlü Bildiri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Doktora Öğrencisi Cevdet Tekin Sözlü Bildiri Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü/ Cezaevi Öğretmeni Türkiye Cezaevlerinde Yürütülen Din Eğitimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Sadam Thoriq Sözlü Bildiri Institut Agama Islam Negeri, Jember, Indonesia Cosmopolitan Islam: Islamic Humanism in Indonesia
Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe Tosun Sözlü Bildiri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Geleneksel Ritüellerin Yaratıcı Drama Yoluyla Öğretimi
Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan Sözlü Bildiri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (DKAB) ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci Ve Çevre Duyarlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Turanalp Sözlü Bildiri Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dinî ve Ahlakî Değerlerin Şarkılarla Aktarımı: Barış Manço Örneği
Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyra Turanalp Sözlü Bildiri Konya Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu Değer Aktarımında Bir İmkân Olarak Animasyon Sinemasının Rolü: Hayao Miyazaki’nin Ruhların Kaçışı Örneği
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Turanalp Sözlü Bildiri Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Hazır Olma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Örneği
Doktora Öğrencisi Nur Uddın Sözlü Bildiri Marmara University Islamization of Education, its Impediment & Prospects: A Comparative Study between Turkey and Bangladesh
Doktora Öğrencisi Ayşe Vural Yılmaz Sözlü Bildiri Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO Havza/Samsun Gençlik Dönemi Psiko Sosyal Sorunların Çözümünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Rolü
Doktora Öğrencisi Mücahit Yılmaz Sözlü Bildiri Yavuz Selim Ortaokulu Fatih/İstanbul Eğitimciler Tartışırken Din Eğitimi Nasıl Etkilenir? (Twitter’da Eğitim Konuşmaları –Egtkonus-#Egtkonus- Örneği Üzerinden Din Eğitimi ile ilgili Yaklaşım Öneriler ve Değerlendirmeler)
Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz Sözlü Bildiri Din Öğretimi Genel Müdürü Nitelik Tartışmaları Bağlamında Din Eğitiminde Öğretmenin Rolü

 

ACCEPTED LISTENERS

UNVAN ADI SOYADI KATILIM TÜRÜ KURUM
Öğretmen Asiye Acıroğlu Dinleyici 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi  Merkez/Kilis
Doktora Öğrencisi Mehmet Akay Dinleyici Hitit Üniversitesi
Öğretmen Özlem Akçadağ Dinleyici Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu, Battalgazi/Malatya
Öğretmen Şeyma Alay Dinleyici Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi, Haliliye/Şanlıurfa
Öğretmen Ayşe Gülsüm Ardıç Dinleyici Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip, Tufanbeyli/Adana
Yüksek Lisans Öğrencisi Merve Arslan Dinleyici Akdeniz Üniversitesi
Arş. Gör. Mustafa Fatih Ay Dinleyici Atatürk Üniversitesi
Öğretmen Hüseyin Ayağa Dinleyici Dicle Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ayas Dinleyici Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Nazime Aybak Dinleyici Dicle Üniversitesi
Öğretmen Sümeyye Aydoğdu Dinleyici Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ataşehir/İstanbul
Yüksek Lisans Öğrencisi Asiye Aykut Dinleyici Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Doç. Dr Yusuf Batar Dinleyici İnönü Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nazım Bayrakdar Dinleyici Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Mustafa Bayraktar Dinleyici Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Türkan Baz Dinleyici Akdeniz Universitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Şadiye Sümeyye Bilge Dinleyici Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretmen Mehmet Halil Bilik Dinleyici Şehit Başkomiser Fatih Özdil İmam Hatip Ortaokulu, Yenişehir/Diyarbakır
Öğretmen Zeynep Bircan Dinleyici Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Selçuklu/Konya
Öğretmen Emine Birgül Dinleyici Talas Anadolu Lisesi, Talas/Kayseri
Yüksek Lisans Öğrencisi Feyza Bülbül Dinleyici Akdeniz Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Burak Cam Dinleyici Akdeniz Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Faruk Çağrıcı Dinleyici Uzunpınar Ortaokulu Pamukkale/Denizli
Arş. Gör. Ahmet Çakmak Dinleyici Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Mevhibe Rümeysa Çamlı Dinleyici Ķatip Çelebi Universitesi
Doç. Dr Bülent Çelikel Dinleyici Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretmen Abdülkadir Çelimli Dinleyici Cengiz Topel Ortaokulu Selçuk/İzmir
Öğretmen Ahmet Çın Dinleyici Yunus Emre İlkokulu Bismil/Diyarbakır
Yüksek Lisans Öğrencisi Jiangenlai Dawei Dinleyici Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Öner Demir Dinleyici Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretmen Hümeyra Demirhan Dinleyici İhsan Uzun Ortaokulu / Tekirdağ
Yüksek Lisans Öğrencisi Sultan Deniz Dinleyici Dicle Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Doğan Dinleyici Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Doğan Dinleyici Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Ermiş Dinleyici Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Betül Felhan Dinleyici Yeniceoba İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi Cihanbeyli/Konya
Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba Fidan Dinleyici Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretmen Seher Geleri Dinleyici Merdivenler Ortaokulu Battalgazi, Malatya
Arş. Gör. Hayriye Gencel Dinleyici Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Arş. Gör. İbrahim Geyik Dinleyici Bingöl Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Esma Nur Gökcan Dinleyici Ilahiyat
Doktora Öğrencisi Hüseyin Gündoğar Dinleyici Hacettepe Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Mukaddes Güney Dinleyici Istanbul Üniversitesi Sosyal Bılımler Enstitüsü
Öğr. Gör. Dr. Ali Güngör Dinleyici Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr Davut Işıkdoğan Dinleyici Dicle Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül İnce Dinleyici Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet İstek Dinleyici  Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Öğrencisi Gülsüm Kalaycı Dinleyici İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretmen Neslihan Karakoca Dinleyici Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Selçuklu/Konya
Öğretmen Rümeysa Karakoç Dinleyici Karaburun Anadolu İhl, Karaburun/İzmir
Dr. Öğr. Üyesi Teceli Karasu Dinleyici Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Öğretmen Şeyma Nur Kavuncu Dinleyici Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu Merkez/Çorum
Doktora Öğrencisi Hüseyin Koca Dinleyici Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Bülent Koçoğlu Dinleyici Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Arş. Gör. Mehmet Kurt Dinleyici Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Arş. Gör. Aslıhan Kuşçuoğlu Dinleyici Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Bukatcha Akimjan Kyzy Dinleyici Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Macit Dinleyici Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mücahit Dinleyici Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Müftüoğlu Dinleyici Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Arş. Gör. Ahmet Özalp Dinleyici Marmara Üniversitesi
Öğretmen Halil Özdemir Dinleyici Ordu Anadolu Lisesi Altınordu/Ordu
Öğretmen Muhammet Ali Özdoğan Dinleyici Şehit Muhammet Oguz Kilinc İhl, Muratpaşa/Antalya
Öğretmen Hatice Öztürk Dinleyici Taflan Yalı Çok Programlı Lisesi, Atakum/Samsun
Doktora Öğrencisi Tolgahan Ferman Polat Dinleyici Ortapazar Ortaokulu, Merkez/Rize
Öğretmen Iraz Polat Dinleyici Niğde Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Merkez/Niğde
Prof. Dr. Müslüme Selçuk Dinleyici Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi
Arş. Gör. Hasan Sözen Dinleyici Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretmen Hakan Sütlü Dinleyici Keskin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Keskin/Kırıkkale
Öğretmen Fatma Büşra Sütlü Dinleyici Şehit Bekir Ferhat Kaya Ortaokulu, Yahşihan/Kırıkkale
Öğretmen Büşra Şahin Dinleyici Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi, Haliliye/Şanlıurfa
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Şanver Dinleyici Uludağ Ün. İlahiyat Fakültesi
Arş. Gör. Vahdettin Şimşek Dinleyici Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Yunus Taş Dinleyici Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatime Teken Dinleyici Aydın Konak Ortaokulu, Merkez/Batman
Öğretmen Fatma Nur Temel Dinleyici Şahin Ortaokulu, Kahramankazan/Ankara
Öğretmen İlhan Tetik Dinleyici Vakfıkebir Fen Lisesi, Vakfıkebir/Trabzon
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Turan Dinleyici Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr İbrahim Turan Dinleyici Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Turgut Dinleyici Büyükköy Ortaokulu, Korkuteli/Antalya
Öğretmen Nur Tursun Dinleyici Edikli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Edikli/Niğde
Yüksek Lisans Öğrencisi Dudu Türk Dinleyici Katip Çelebi Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Rahime Uysal Dinleyici Akdeniz Ünivetsitesi İlahiyat Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer Üzümcü Dinleyici Namık Kemal Üniversitesi
Arş. Gör. Samet Yağcı Dinleyici Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Yaşar Dinleyici Cumhuriyet Ortaokulu Kulu/Konya
Doktora Öğrencisi Mehmet Yıldız Dinleyici Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretmen Sümeyra Yılmaz Dinleyici Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Merkez/Sinop
Doç. Dr. Macid Yılmaz Dinleyici Hitit Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Yılmazkurt Dinleyici Akdeniz Üniversitesi
Öğretmen Fadime Yurduseven Dinleyici Bahçelievler Imam Hatip Ortaokulu, Bahçelievler/İstanbul
DİB-Kur’an Kursu Öğreticisi Kevser Beyza DOĞRU Dinleyici Ankara Yeni Mahalle Müftülüğü