Congress Programme / Abstracts / Proceedings Book

Özet Kitabı için Tıklayınız /  Click Here for Abstract Book

özet kitabı_abstract book 2018

Kongre Programı için tıklayınız / Click here for congress programme

2.UDEK_Program

Click here for proceedings book :proceedings book