Kongre Hakkında

KONGRE HAKKINDA

Ülkemizde din eğitimi alanında faaliyette bulunan akademisyenleri bir araya getirebilmek amacıyla 1997 yılından itibaren organize edilen koordinasyon toplantılarının 2015 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen toplantısında, koordinasyon toplantılarından akademik anlamda en üst düzeyde verim alınabilmesi için bir kongrenin tertip edilmesi görüşü ortaya çıkmıştır.

İlki 2017 yılında İstanbul Üniversitesi öncülüğünde Darıca’da, ikincisi 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öncülüğünde Antalya’da, üçüncüsü 2022 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde Konya’da gerçekleştirilen Din Eğitimi Kongresi, ülkemizde Din Eğitimi anabilim dalında farklı konularda çalışmalarını sürdüren araştırmacılar arasında bir iletişim platformu oluşturma ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıları konunun uzmanlarıyla buluşturma noktasında önemli bir fonksiyon icra etmiştir.

Bu çerçevede 4. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Din Eğitimi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı da aynı tarihte yapılacaktır.

Din eğitimi alanında çalışan lisansüstü öğrencilerin tezlerini tanıtan bir bildiri ile kongreye katılması mümkündür.

Kongre ve koordinasyon toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiler www.dinegitimikongresi.com adresinde yer almaktadır.