Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Sayfa Boyutu A4 (29,7 x 21,0 cm)
Kenar Boşlukları Üst 3 cm, alt 3 cm, sol 3 cm, sağ 3 cm
Yazı Karakteri Times New Roman
Satır Aralığı Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır.
Başlık Ortalanmış, tek satır aralığında, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır (Ancak taksonomik kategoriler italik yazılmalıdır. Tür ve tür altı isimleri küçük harfle başlamalıdır). Kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık en fazla 2 satır olmalıdır.
Yazar(lar) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, yazar ad(lar)ı ve soyad(lar)ı kısaltmasız olarak yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın ad-soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan belirtilmelidir.
Adres(ler) Ortalanmış, tek satır aralığında, 10 punto, farklı adresler üst simgeler (1, 2, …) ile açıkça belirtilmelidir. İl isimleri büyük harfle yazılmalıdır. Adreslerin sonunda ‘Türkiye’ ilave edilmesine gerek yoktur. e-mail adresi belirtilmelidir.
Başlıklar Başlıklar ‘Amaç’‘Materyal ve/veya Yöntemler’‘Bulgular’‘Sonuç ve Tartışma’ ile ‘Anahtar Kelimeler’ olmak üzere 5 bölümden oluşmalıdır. Alt başlıklar içermemelidir. En fazla 5 anahtar kelime olmalıdır. ‘Teşekkürler’ bölümü isteğe bağlı ve 3 satırı geçmemelidir. ‘Kaynaklar’ başlığı yer almamalıdır. Başlıklar 10 punto ve koyu yazılmalıdır.
Ana Metin İki yana dayalı, tek satır aralığında, 10 punto olarak yazılmalıdır. Metinde tablo ve şekil olmamalıdır. ‘Materyal ve Yöntemler’ bölümü ‘Bulgular’ bölümünden daha uzun olmamalıdır.
Metin Uzunluğu Metnin tamamında kelime sayısı 500’ü geçmemelidir.
Özet Gönderme Özetler https://www.dinegitimikongresi.com sitesi üzerinden gönderilmelidir.
Dosya Sürümü ‘Microsoft Word’ dosya (.doc-docx) sürümünde
Dosya Adı ad_soyad.doc Örnek: fatih_turanalp.doc