Yayın Olanakları

YAYIN OLANAKLARI

3. Uluslararası Din Eğitimi Kongresinde sunulan bildirilerin özet kitapçığı PDF olarak yayımlanmıştır.

Özet bildiri kitapçığı için tıklayınız.

Tam metin bildiriler ise kongre sonunda kör hakemlik sürecinden geçirilecek, ardından hakemlerin onayını alan bildiriler uluslararası formata uygun bir şekilde kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.