Yayın Olanakları

YAYIN OLANAKLARI

  • Sempozyum sunum dilleri Türkçe ve İngilizce ve Arapça’dır.
  • Sempozyumda daha fazla sayıda farklı araştırmacının çalışmalarını paylaşabilmeleri açısından bir kişinin sadece 1 bildiri özetinin kabul edilmesi öngörülmektedir.
  • Bu kapsamda bütün bildiri özetleri hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Her bildiri özeti iki hakeme gönderilecek ve özet asgari iki hakemden onay alması durumunda düzenleme kurulunun onayına sunulacaktır.
  • Tebliğ özeti kabul edilenler, tebliğlerinin tam metinlerini 30 HAZİRAN 2023 tarihine kadar sempozyum sekreteryasına ulaştırmalıdır.
  • Kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri elektronik ve yazılı kitap olarak 2023 yılında yayımlanacak ve katılımcılara gönderilecektir.
  • Belirtilen son tarihte gönderilmeyen düzeltilmiş tebliğ metinleri yayımlanamayacaktır.
  • Sempozyumda katılım ücreti talep edilmeyecektir. Katılımcıların yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
  • Bildiri sahiplerinin çalışmalarını aşağıdaki kriterler açısından kontrol etmeleri, bildirilerinin kabul edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ SONUÇ
Evet Kısmen Hayır
1. Tebliğ alana katkı sağlayacak nitelikte ve özgün mü?      
2. Tebliğin başlığı ve özeti çalışmayı tam temsil ediyor mu?      
3. Tebliğ özetinin dili ve anlatımı yeterli mi?      
4. Tebliğ özeti, amacı ve sorunsalı yeterince açıklanmış mı?      
5. Tebliğ için kullanılan anahtar sözcükler başlığa ve içeriğe uygun, birbirine paralel ve yeterli mi?      
6. Tebliğin teorik çerçevesi yeterli mi?      
7. Tebliğin amacı, konusu belirgin mi?